ตารางบริการคลินิก รพ.ระแงะ

ตารางให้บริการแผนกผู้ป่วยยอก โรงพยาบาลระแงะ ประจำปี 2563


วันที่

เวลา 08:00 - 12:00 น. ( เช้า )

เวลา 13:00 - 16:00 น. ( บ่าย )

จันทร์
- ตรวจโรคทั่วไป - ตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกความดันโลหิตสูง (มี LAB ) - คลินิกความดันโลหิตสูง (ไม่มี LAB )
- คลินิก ARV - คลินิก ARV
- คลินิกวัณโรค - คลินิกวัณโรค
- คลินิกเด็ก - คลินิกเด็ก
- คลินิกศัลยกรรม - ผ่าตัด
   
   
อังคาร
- ตรวจโรคทั่วไป - ตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกความดันโลหิตสูง (มี LAB ) - คลินิกความดันโลหิตสูง (ไม่มี LAB )
- คลินิก Asthma สัปดาห์ที่ 1,3 - คลินิก Asthma สัปดาห์ที่ 1,3
- คลินิก COPD สัปดาห์ที่ 2,4 - คลินิก COPD สัปดาห์ที่ 2,4
- คลินิกจิตเวช - คลินิกจิตเวช
- คลินิกเด็ก ( Asthma ) - คลินิกเด็ก
- ผ่าตัด  
   
   
พุธ
- ตรวจโรคทั่วไป - ตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกเบาหวาน - คลินิกความดันโลหิตสูง
- คลินิกจิตเวช - คลินิกจิตเวช
- คลินิก Wafarin - คลินิก ACS ( ไม่มี LAB)
- คลินิก ACS ( มี LAB) - ผ่าตัด
- คลินิกเด็กดี  
- คลินิกโรคเรื้อน  
- คลินิกศัลยกรรม
   
   
พฤหัส
- ตรวจโรคทั่วไป - ตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกเบาหวาน - คลินิกความดันโลหิตสูง
- คลินิก ARV - คลินิก ARV
- คลินิกจิตเวชเด็ก - คลินิกเด็ก
- คลินิกเด็ก  
- ผ่าตัด  
   
   
ศุกร์
- ตรวจโรคทั่วไป - ตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกไตเรื้อรัง ( CKD ), ( CAPD ) - คลินิกไตเรื้อรัง ( CKD )
- คลินิก Palliative  
- ผ่าตัด  
   
   

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์