หมายเลขโทรศัพท์ภายในรพ.ระแงะ
สายตรง รพ.ระแงะ 073-671287,073530741

โซนอุบัติเหตุฉุกเฉิน

หน่วยงาน เบอร์โทร
 ผู้อำนวยการ  199
 พ่อบ้าน  171
 ธุรการ  104
 พัสดุ  168
 การเงิน  179
 งานโสต+งานการ จนท.  172
 ห้องบัตร ER  135
 คัดกรองหน้า ER  166
 ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  113
 ศูนย์เปลER  164
 ห้องพักแพทย์  149
 X-Ray  125
 ศูนย์คุณภาพ (HA)  121
 IT  136
 ป้อมยาม  185
 

โซนผู้ป่วยนอกOPD

หน่วยงาน เบอร์โทร
 ประชาสัมพันธ์  115-132
 ศูนย์เปล OPD  131
 คลินิก ARI  193
 คัดกรอง  175
 ห้องบัตร OPD  101
 ฉีดยาทำแผล  133
 คลินิก NCD  105
 คลินิกพิเศษ  127
 ห้องประชุมรัชตะ  126
 ทันตกรรม  189
 ห้องพักทันตกรรม  173
 ห้องจ่ายยานอก  144
 ห้องให้คำปรึกษา  153
 หน้าห้องตรวจ  123
 โต๊ะนัด  129
 ห้องตรวจ 1  122
 ห้องตรวจ 2  134
 ห้องตรวจ 3  150
 ห้องตรวจ 4  103
     

โซนLR

หน่วยงาน เบอร์โทร
 ห้องคลอด  106
 กลุ่มงานพยาบาล  147
 ห้องตรวจตา  178
 ห้องประสานใจ  147
 งานANC  117
 ห้องตรวจครรภ์  107
 งานชันสูตร(ห้องเจาะเลือด)  145
 งานชันสูตร(ห้องปฏิบัติการ)  160
 สำนักงานชันสูตร  165
 

โซนผู้ป่วยใน

หน่วยงาน เบอร์โทร
 ตึกผู้ป่วยใน 1  180-124
 ตึกผู้ป่วยใน 2  140-141
 ตึกผู้ป่วยใน 3  190-188
 ตึกผู้ป่วยใน 4  191-192
     

โซนสายใยรัก

หน่วยงาน เบอร์โทร
 คลินิกยิ้มใส  137
 ห้องจ่ายยาเมทาโดน  157
 ศูนย์เยียวยาสุขภาพจิต  167
 คลินิกวัณโรค  164
 งานระบาด  162
 โรงครัว  118
 สำนักงานโรงครัว  158
 คลังวัสดุการแพทย์  182
 คลังยาใหญ่  143
 คลังพัสดุสำนักงาน  183
 

โซนอาคารเชื่อม

หน่วยงาน เบอร์โทร
 ห้องพักแพทย์  119
 แพทย์แผนไทย  139
 ห้องจ่ายยาใน  146
 สำนักงานยาใน  109
 สำนักงานวัสดุการแพทย์  151
     

อาคารอื่น

หน่วยงาน เบอร์โทร
 ซักฟอก  130
 จ่ายกลาง  114
 โรงรถ  187
 ซ่อมบำรุง  156
 

ตึกกายภาพ

หน่วยงาน เบอร์โทร
 งานกายภาพ  201
 งานประกัน+เวชระเบียน+งานแผน  200
 ตึกผู้ป่วย IMC  202
     

อาคารกลุ่มงานเวชฯ

หน่วยงาน เบอร์โทร
 กลุ่มงานเวชฯ ชั้นบน  128
 กลุ่มงานเวชฯ ชั้นล่าง  155
   

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์