ประกาศ ณ วันที่ 3 ม.ค. 2566
เรื่อง :
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย
รายละเอียด :

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย

  • สวมหมวดนิรภัย 100%
  • เข้า - ออกบริเวณโรงพยาบาล

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์