ประกาศ ณ วันที่ 4 ม.ค. 2566
เรื่อง :
ประกาศราคากลาง ครุภัฑณ์ทางการแพทย์ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ)

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์