ประกาศ ณ วันที่ 30 มี.ค. 2566
เรื่อง :
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดไฟล์

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์