ประกาศ ณ วันที่ 30 มี.ค. 2566
เรื่อง :
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน

    รายละเอียดไฟล์

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์