ประกาศ ณ วันที่ 23 เม.ย. 2565
เรื่อง :
แผนแม่บท IT รพ. ปี 2566
รายละเอียด :

แผนแม่บท IT รพ. ปี 2566 Download


    รายละเอียดไฟล์

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์