ประกาศ ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566
เรื่อง :
ประกาศโรงพยาาลระแงะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งออกซิเจนไปป์ไลน์และ Vacuum pipeline อาคารคลอดและสูติกรรม โรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

    รายละเอียดไฟล์

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์