ประกาศ ณ วันที่ 11 เม.ย. 2566
เรื่อง :
สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
รายละเอียด :
โรงพยาบาลระแงะจัดกิจกรรม ?พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุ? เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณสวนสมุนไพร โรงพยาบาลระแงะ
วันที่ 11 เมษายน 2566 นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ ร่วมพิธี ?สรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุ? โรงพยาบาลระแงะ เป็นการแสดงความเคารพ และขอขมาสำหรับการกระทำไม่ดีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์