ประกาศ ณ วันที่ 18 เม.ย. 2566
เรื่อง :
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ่อบำบัดรวม โดยวิธีคัดเลือก

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์