ประกาศ ณ วันที่ 3 พ.ค. 2566
เรื่อง :
คลินิกแพทย์แผนจีนเปิดบริการนอกเวลา เริ่มตั้นแต่เดือนพฤษภาคม 2566

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์