ประกาศ ณ วันที่ 4 พ.ค. 2566
เรื่อง :
ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนหมอพร้อม DID
รายละเอียด :

ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนหมอพร้อม DID  โดยผ่านหน้าเว็บไซต์ของ หมอพร้อม DID

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์