ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566
เรื่อง :
นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์