ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ย. 2565
เรื่อง :
นโยบายเทคโนโลยีสารเทศ รพ.ระแงะ 2566

    รายละเอียดไฟล์

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์