ประกาศ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566
เรื่อง :
แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

    รายละเอียดไฟล์

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์