ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ย. 2566
เรื่อง :
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจัดเช่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์