ประกาศ ณ วันที่ 13 ก.ย. 2566
เรื่อง :
M12 ข้อ 1 รายงานการกำกับติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามประกาศมาตรการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ

    รายละเอียดไฟล์

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์