ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2566
เรื่อง :
m4 ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (ไตรมาส 6)

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์