โรงพยาบาลระแงะ
86 ม.1 ถ.ระแงะมรรคา ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
E-mail : hospital.rangae@gmail.com
โทรศัพท์ : 073-671287,073-530741 Fax : 073-671408

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์